Rehab

Introduktion

Efter en olycka eller sjuklighet som helt eller delvis hållit den anställde borta från arbetet är det viktigt att snabbt och effektivt få tillbaka den anställde i arbete och i sin fulla kapacitet. Främst för den anställdes psykiska och fysiska välbefinnande, men också för företagets bästa.

Med hjälp av en Rehabiliteringssamordnare hjälper vi till att ta fram en rehabiliteringsplan. Den kan innehålla förslag på arbetsträning, fysioterapi, anpassning av arbetsplatsen, temporärt ändrade arbetsuppgifter och/eller utbildning. Vi kan genom Ugglans Företagshälsa erbjuda läkarbesök utan väntetider förbedömning och behandling om den egna vårdcentralen har för långa köer. Vi kan också genom vårt samarbete med Active Rehab i Landvetter ge snabb tillgång till anpassade och effektiva rehabiliteringsprogram.

Rör det sig om psykisk ohälsa kan vi via Active hjälpa till med t.ex. stresshantering eller genom vårt nätverk ordna med psykologhjälp.

Förstadags intyg

Om en anställd har en hög korttidsfrånvaro kan det ofta bero på en underliggande kronisk sjukdom som behöver utredas och behandlas. Det kan också röra sig om missbruk, psykisk ohälsa eller de första tecknen på ett utbrändhetssyndrom. Oavsett orsak måste det utredas och ett förstadagsintyg kan sedan vara ett av många verktyg att hjälpa den anställde.

Kontakta oss för att diskutera om ni har en anställd med liknande problem. Vi gör då en utredning och diskuterar detta med den anställde och återkopplar till arbetsledningen med förslag. Om ett beslut om förstadagsintyg fattas kan vi hjälpa till med intygen.

Kontakta gärna Stephan Andius för att veta mer

stephan.andius@ugglansvc.se

0705-400 337